Kolejna edycja projektu – Zaproszenie do udziału w rekrutacji

STAŻE ZAWODWE > SZKOLENIA >  KURSY   Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywni i samodzielni na rynku pracy”.Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, kobiet, zamieszkujących powiaty: wadowicki, olkuski, suski,…

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH. Pierwsze koty za płoty ?

W sierpniu 2020 roku  rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy”. Celem naszych działań jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, kobiet, zamieszkujących powiaty: wadowicki, olkuski, suski, brzeski, limanowski, tatrzański,…