Rekrutacja

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasze biura posiadają odpowiednie dostosowanie w postaci:
  • dostosowania architektonicznego (dobra komunikacja z centrum (w tym komunikacją zbiorową), miejsce parkingowe przy wejściu dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami, wjazd bez progów, winda z lustrem dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (panel z numeracją w alfabecie Braille’a, dodatkowo powiadomienia głosowe), podjazdy, poręcze, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • biuro projektu oznakowane tabliczką w alfabecie Braille’a;
  • możliwość  przyjęcia Kandydata/- tki z psem asystującym;
  • na wniosek Uczestnika/-czki możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego.
Personel udzielający wsparcia używa prostego języka, zakładając czas wsparcia odpowiadający potrzebom Kandydata/-tki. W razie potrzeby Kandydata/-tkę wspierają wolontariusz/ trener zatrudnienia wspieranego.

Czy to projekt dla mnie?

Jeśli poszukujesz pracy lub możliwości przebranżowienia, zapraszamy do udziału w projekcie – doradca zawodowy, psycholog, coach oraz pośrednicy pracy czekają by pomóc określić Twoją nową ścieżkę zawodową.

Jakie kryteria muszę spełnić?

Z pomocy w ramach projektu AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY mogą skorzystać:

  • osoby powyżej 30 roku życia
  • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo)
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby zamieszkujące powiaty: wadowicki, olkuski, suski,  brzeski, limanowski, tatrzański, chrzanowski, oświęcimski, wielicki, proszowicki.
MAPA z zaznaczonymi na pomarańczowo powiatami: wadowicki, olkuski, suski, brzeski, limanowski, tatrzański, chrzanowski, oświęcimski, wielicki, proszowicki.
Zdjęcie przedstawia mapę powiatów województwa małopolskiego. Kolorem pomarańczowym zaznaczono obszar powiatów: olkuskiego, proszowickiego, wielickiego, brzeskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego tj. obszarów prowadzonej rekrutacji.

Jak się zgłosić do projektu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij  go lub przynieś do jednego z biur projektu

Wciąż Masz pytania?

Skontaktuj się z jednym z naszych Centrów Wsparcia KOLPING
w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach lub Brzesku.

Zadzwoń, napisz, przyjdź do nas: