O nas

DZIEŁO KOLPINGA W POLSCE

Jesteśmy organizacją pozarządową, która już od ponad 20 lat realizuje projekty na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Nasza organizacja nazywa się Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ale dużo osób mówi o nas po prostu KOLPING (od nazwiska naszego patrona bł. Adolpha Kolpinga).
Kolpingowski Kongres Seniorów — kopia
Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia m.in. bezrobotnych, młodzieży i dzieci, seniorów. Działania nasze opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to, że nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, ale chcemy, by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

Kolping to sposób na życie i działanie.

Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. Dlatego nasi członkowie rozwijają swoje zdolności, by móc realizować się w różnych dziedzinach życia oraz przyczyniać do rozwiązywania konkretnych problemów społeczności, w których żyją.
 
Jako Dzieło Kolpinga działamy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy oddziały w 60 krajach na prawie wszystkich kontynentach! Realizujemy razem wiele ciekawych międzynarodowych projektów.
Kolping na świecie
Więcej informacji o o naz znajdziesz na stronie: