POSTAW NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ

 

Kurs, szkolenie, a może staż? Zobacz naszą ofertę!

Zdjęcie przedstawia kobietę znajdującą się w pomieszczeniu biurowym; na drugim planie znajduje się przestrzeń biurowa w postaci regałów, biurek.
Zdjęcie przedstawia kobietę znajdującą się w pomieszczeniu biurowym; na drugim planie znajduje się przestrzeń biurowa w postaci regałów, biurek.

W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia KOLPING w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 

 • Pośrednictwa Pracy;
 • Wsparcia wzmacniającego w postaci doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego
 • Wsparcie specjalistycznego w postaci coachingu oraz pracy metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • Warsztatów grupowych IT oraz spotkań indywidualnych o tematyce poszukiwania pracy online, stworzenia CV, obsługi poczty mailowej, poszukiwania ofert pracy online, składania aplikacji drogą mailową;
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,
 • Bonów szkoleniowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,
 • 3 miesięcznych staży zawodowych,
 • 6 miesięcznych staży zawodowych,
 • Szkoleń ECDL Base/Profile/E-Obywatel.
dla uczestników projektu zaplanowano również:
 • stypendia szkoleniowe i/lub stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi.